Tania Leshkina: Balance

tania leshkina这组Balance主题的摄影作品,来自英国伦敦的Tania Leshkina。作品里表达的小心翼翼和乐观勇敢的态度,让人得到关于生活和梦想乐趣的一些启发。

_leshkina.com/nothing/balance.html

Leave a comment